työryhmän jäsenet

docomomo suomi finland


työryhmän jäseneksi liittyminen

DOCOMOMO Suomi Finland ry:n jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, jolle on jätettävä vapaamuotoinen jäsenhakemus esim. sähköpostilla (secretary(a)docomomo-fi.com). Samalla voi hakea myös kansainväliseksi jäseneksi. Yhdistys kerää myös kansainväliset jäsenmaksut ja tilittää ne DOCOMOMO Internationalille.

Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Muutokset jäsentietoihin pyydetään ilmoittamaan edellisen vuoden loppuun mennessä.

jäsenmaksut vuodelle 2016


ulkom. osuus kotim. osuus yht.
Yksilöjäsen 60€ 15€ 75€
Opiskelijajäsen 30€ 15€ 45€
Ammatilliset instituutit
300€ 80€ 380€
Yritykset 1200€ 200€ 1400€

DOCOMOMO international hyväksyy opiskelijajäseneksi myös jatkotutkintoa suorittavat.

 

members of the workgroup

docomomo suomi finland


how to join the workgroup

You can apply to join DOCOMOMO Finland by sending e.g. a free form e-mail to the board of the society (secretary(a)docomomo-fi.com). You can apply for a membership in DOCOMOMO international at the same time. DOCOMOMO Finland collects the fees and sends them to the international organisation.

The membership is valid for a calendar year at a time. Changes in membership information should be announced before the end of the previous year.

membership fees for the year 2016


int. share national share in all
Individual member 60€ 15€ 75€
Student member 30€ 15 € 45€
Professional institutions
300€ 80€ 380€
Corporate 1200€ 200€ 1400€

DOCOMOMO international accepts also post-graduate students as student members.