Martta Martikainen Autokomppania - The Autokomppania barracks
Helsinki 1934–1935